Giới Thiệu


Quyết định về Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng

Lịch sử hình thành và phát triển

Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng được thành lập theo Quyết định số 1263/QĐ-TCCQ ngày 01/11/1985 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Xem Thêm

Lịch sử hình thành và phát triển


Tin Mới Nhất