Hoạt Động Đào Tạo


Lịch thi học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 cơ sở đào tạo Cát Bi
KỲ THI TỐT NGHIỆP 2021
THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 - 2021
KHAI GIẢNG LỚP SƠ CẤP NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN MÚA KHÓA IV
Kế hoạch học tập lớp Thạc sỹ Quản lý văn hoá kỳ 3
Kế hoạch học tập lớp liên thông Quản lý văn hoá và Khoa học thư viện từ Trung cấp lên Đại học
Tưng bừng buổi công diễn tốt nghiệp các lớp Thanh nhạc K26, Múa K19
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
Khai giảng lớp Liên thông Đại học sư phạm Âm nhạc, Đại học sư phạm Mỹ thuật
Lịch giảng dạy học kỳ II năm học 2016 - 2017
Khai giảng lớp Sơ cấp Nghệ thuật biểu diễn Múa khoá 2
Buổi biểu diễn báo cáo tốt nghiệp lớp Nghệ thuật biểu diễn Chèo khoá 20
Thông báo Thi tốt nghiệp các lớp Thanh nhạc, Nhạc công khoá 25
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2015 - 2016
Thông báo phát giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm các lớp Thư viện, Quản lý văn hoá khoá 10, 11

 1 2 > 


Tin Mới Nhất