Hoạt Động Đào Tạo


Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Lớp Liên thông Trung cấp lên Đại học ngành Quản lý Văn hóa và Khoa học Thư viện, Hệ vừa làm vừa học khóa học 2016 – 2019
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Lớp Liên thông Trung cấp lên Đại học ngành Quản lý Văn hóa và Khoa học Thư viện, Hệ vừa làm vừa học khóa học 2016 – 2019
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Lớp Liên thông Trung cấp lên Đại học ngành Quản lý Văn hóa và Khoa học Thư viện, Hệ vừa làm vừa học khóa học 2016 – 2019
CHƯƠNG TRÌNH BÁO CÁO TỐT NGHIỆP 2019 LỚP NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN MÚA DÂN GIAN DÂN TỘC,THANH NHẠC, NHẠC CỤ PHƯƠNG TÂY KHOÁ 2016-2019
KHAI GIẢNG LỚP SƠ CẤP NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN MÚA KHÓA IV
Kế hoạch học tập lớp Thạc sỹ Quản lý văn hoá kỳ 3
Kế hoạch học tập lớp liên thông Quản lý văn hoá và Khoa học thư viện từ Trung cấp lên Đại học
Tưng bừng buổi công diễn tốt nghiệp các lớp Thanh nhạc K26, Múa K19
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
Khai giảng lớp Liên thông Đại học sư phạm Âm nhạc, Đại học sư phạm Mỹ thuật
Lịch giảng dạy học kỳ II năm học 2016 - 2017
Khai giảng lớp Sơ cấp Nghệ thuật biểu diễn Múa khoá 2
Buổi biểu diễn báo cáo tốt nghiệp lớp Nghệ thuật biểu diễn Chèo khoá 20
Kế hoạch thi và sơ kết học kỳ 1 năm học 2016 - 2017
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khoá 2 tại Hải Phòng

 1 2 > 


Tin Mới Nhất