Học sinh sinh viên


TỔNG KẾT CUỘC THI “FESTIVAL PIANO 2019” VÀ TRIỂN LÃM TRANH “SẮC MÀU TUỔI THƠ” NĂM 2019
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC “FESTIVAL PIANO – 2019” NĂM 2019
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI VÀ TRIỂN LÃM PHÒNG TRANH "SẮC MÀU TUỔI THƠ" NĂM 2019
Học sinh trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng nhận danh hiệu "Học sinh 3 rèn luyện" cấp thành phố năm học 2018 - 2019
Triển lãm tranh "Nhớ nguồn" năm 2017
Lễ Báo cáo kết quả hoạt động hè và Triển lãm phòng tranh "Nâng cánh ước mơ" năm 2016
Buổi thi tốt nghiệp lớp Thanh nhạc, Nhạc công khoá 25
Bác Hồ - Tấm gương lớn tiết kiệm điện
SINH VIÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH.


Tin Mới Nhất