Thông Tin Tuyển Sinh


Thông báo tuyển sinh lớp Hán Nôm thực hành 2019
Tuyển sinh lớp đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành Sư phạm Mỹ thuật và Đại học ngành Sư phạm Âm nhạc hệ vừa làm vừa học 2019
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VĂN HÓA
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM MỸ THUẬT VÀ SƯ PHẠM ÂM NHẠC
Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính, Chuyên viên năm 2017 tại Hải Phòng
Thông báo tuyển sinh lớp liên thông Thư viện
Thông báo tuyển sinh lớp liên thông Đại học sư phạm mỹ thuật
Thông báo tuyển sinh lớp liên thông Đại học sư phạm âm nhạc
Thông báo tuyển sinh lớp Hán Nôm thực hành 2019
Thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp chuyên nghiệp và đào tạo ngắn hạn chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn múa
Những điều cần biết về tuyển sinh 2016
Thông báo tuyển sinh năm 2016
Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 chuyên ngành Quản lý văn hoá

Thông báo mở lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2016 tại Hải Phòng

Trường Trung cấp Văn hoá, Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng kết hợp tổ chức lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2016 tại Hải Phòng, khoá II, cụ thể như sau:

Xem Thêm

Thông báo mở lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2016 tại Hải Phòng

 1 2 > 


Tin Mới Nhất