Học sinh trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng nhận danh hiệu "Học sinh 3 rèn luyện" cấp thành phố năm học 2018 - 2019


Thực hiện kế hoạch số 162/KH/LN ngày 29/3/2018 về việc triển khai thực hiện phong trào "Học sinh 3 rèn luyện" giai đoạn 2018 - 2022; Quyết định số 288/QĐ-LN ngày 29/4/2019 về việc ban hành quy chế danh hiệu "Học sinh 3 rèn luyện" giai đoạn 2018 - 2022 giữa Thành đoàn và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trong trường Cao đẳng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp cùng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức xét chọn danh hiệu "Học sinh 3 rèn luyện" cấp thành phố năm học 2018 - 2019.

Hưởng ứng phong trào "Học sinh 3 rèn luyện", dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng và sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Ban, Ngành trong thành phố. Trong năm học 2018 - 2019, thầy và trò trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, từ đó báo cáo và đề xuất trao danh hiệu "Học sinh 3 rèn luyện" cho 2 học sinh lớp Thanh nhạc Khóa 28.

Chiều ngày 15/5/2019, Thành đoàn phối hợp cùng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức trao danh hiệu "Học sinh 3 rèn luyện" cho 2 học sinh Tô Tuấn Hải và Đinh Quang Tuấn Hùng lớp Thanh nhạc Khóa 28 của Trường.

 

xem thêm


Tin Mới Nhất