Đoàn Thanh niên Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng tích cực tham gia hoạt động Khai mạc Tuyên truyền trưng bày sách, báo và nói chuyện chuyên đề Lịch sử phát triển Đảng bộ thành phố Hải Phòng


Sáng ngày 8/10/2020, tại Thư viện Thành phố tổ chức Khai mạc Tuyên truyền trưng bày sách, báo và nói chuyện chuyên đề Lịch sử phát triển Đảng bộ thành phố Hải Phòng. Đoàn Thanh niên Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng tích cực tham gia hoạt động

Một số hình ảnh của hoạt động


Tin Mới Nhất