HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2018 VÀ PHÁT ĐỘNG THI ĐUA NĂM 2019.


Thực hiện hướng dẫn của Phòng PA03 và Phòng PV05 Công an thành phố Hải Phòng về Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018. 

Ngày 18.02.2019, trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 và phát động thi đua năm 2019.


Tin Mới Nhất