Kế hoạch học tập lớp liên thông Quản lý văn hoá và Khoa học thư viện từ Trung cấp lên Đại học


Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng thông báo cho học sinh các lớp Quản lý văn hoá và Khoa học thư viện liên thông từ trung cấp lên đại học kế hoạch học tập.

Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm.

Link file

Lớp Quản lý văn hoá khoá 2014 - 2017 - kỳ 6

Lớp Quản lý văn hoá khoá 2016 - 2019 - kỳ 3

Lớp Khoa học thư viện khoá 2016 - 2019 - kỳ 3


Tin Mới Nhất