Kế hoạch học tập lớp Thạc sỹ Quản lý văn hoá kỳ 3


Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng thông báo cho học sinh các lớp Quản lý văn hoá và Khoa học thư viện liên thông từ trung cấp lên đại học kế hoạch học tập.

Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm.

Link file

 


Tin Mới Nhất