Kế hoạch thi và xét công nhận tốt nghiệp ngành Thanh nhạc, Biểu diễn nhạc cụ phương Tây năm 2022


Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng thông báo Kế hoạch thi và xét công nhận tốt nghiệp ngành Thanh nhạc khóa 32, ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây khóa 32 - năm 2022, thông tin cụ thể như sau:


Tin Mới Nhất