KẾ HOẠCH TỔ CHỨC “FESTIVAL PIANO – 2019” NĂM 2019


* Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2019 của trường, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng tổ chức “Festival Piano - 2019" năm 2019.

* Đối tượng là học sinh các lớp chuyên ngành Piano của trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng.

* Thời gian:

- Đăng ký: từ ngày 15/6/2019 đến 10/07/2019

- Chấm giải: ngày 14/7/2019

- Tổ chức Công bố kết quả “Festival Piano - 2019" vào 9 giờ ngày 21/7/2019

* Địa điểm: Tại cơ sở 1 trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng (36 Hào KHê - Cát Bi - Hải An - Hải Phòng)


Tin Mới Nhất