Lịch sử hình thành và phát triển


Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng (tiền thân là Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật Hải Phòng trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng) được thành lập tại Quyết định số 1263/QĐ-TCCQ ngày 01/11/1985 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và được đổi tên, bổ sung chức năng, nhiệm vụ đào tạo tại Quyết định số 2857/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng (sau đây gọi là Trường Trung cấp VHNT&DL) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Trung cấp VHNT&DL chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự quản lý nhà nước về hoạt động giáo dục, đào tạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trường có trụ sở chính tại số 36 Hào Khê, phường Cát Bi, quận Hải An và cơ sở đào tạo số 2 tại số 41 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.


Tin Mới Nhất