Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính, Chuyên viên năm 2017 tại Hải Phòng


Để đáp ứng kịp thời nhu cầu xã hội về việc chuẩn hoá ngạch, bậc, chức danh cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên các lĩnh vực. Trường Cán bộ quản lý văn hoá, thể thao và du lịch phối hợp với Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng mở lớp BDKT quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính, Chuyên viên năm 2017, cụ thể như sau:

 

1. Lớp BDKT quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính

1.1. Đối tượng:

- Trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương chưa học khoá bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính.

- Chuyên viên và tương đương chưa học khoá bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính.

- Cán bộ dự nguồn các cơ quan đơn vị và tương đương chưa học khoá bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính và các đối tượng khác có nhu cầu.

- Chuyên viên và tương đương có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương có hệ số lương 3.00 trở lên.

1.2. Thời gian:

- Thời gian học: 02 tháng (học thứ 7 và chủ nhật hàng tuần).

- Khai giảng: dự kiến 15/02/2017.

1.3. Địa điểm:

Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng.

Số 36 Hào Khê - Cát Bi - Hải An - Hải Phòng.

1.4. Kinh phí:

- Học phí: 4.500.000 đ/ học viên/ khoá học do cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi học cấp hoặc học viên đóng góp.

- Tài liệu học tập: 250.000 đ/ học viên/ khoá học.

 

2. Lớp BDKT quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên

2.1. Đối tượng:

- Chuyên viên và tương đương chưa học khoá bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên.

- Cán bộ, công chức đang trong thời gian tập sự, chuyển ngạch chuyên viên (trừ những người đã qua đào tạo Cử nhân hành chính trở lên).

2.2. Thời gian:

- Thời gian học: 02 tháng (học thứ 7 và chủ nhật hàng tuần).

- Khai giảng: dự kiến 15/02/2017.

2.3. Địa điểm:

Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng.

Số 36 Hào Khê - Cát Bi - Hải An - Hải Phòng.

2.4. Kinh phí:

- Học phí: 3.500.000 đ/ học viên/ khoá học do cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi học cấp hoặc học viên đóng góp.

- Tài liệu học tập: 250.000 đ/ học viên/ khoá học.

 

Hồ sơ và học phí nộp về Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng từ ngày 05/12/2016 đến ngày 05/02/2017

Hồ sơ gồm:

- Quyết định cử đi học của cơ quan, đơn vị.

- 02 ảnh (3 cm x 4 cm).

 

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo và Quan hệ quốc tế - Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng.

Địa chỉ: Số 36 đường Hào Khê - Cát Bi - Hải An - Hải Phòng.

Điện thoại: 0313.954.344. 


Tin Mới Nhất