Thông báo Thi tốt nghiệp các lớp Thanh nhạc, Nhạc công khoá 25


Căn cứ Kế hoạch năm học 2015 - 2016;

Thừa lệnh của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng;

Phòng Đào tạo và Quan hệ quốc tế thông báo lịch thi tốt nghiệp của các lớp Thanh nhạc, Nhạc công khoá 25:

1. Thời gian: 15h00' ngày 25 tháng 5 năm 2016

2. Địa điểm: Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng,

số 36 Hào Khê - Cát Bi - Hải An - Hải Phòng

3. Thành phần triệu tập tham dự buổi lễ:

- Các học sinh có tên trong danh sách lớp Thanh nhạc, Nhạc công khoá 25

- Toàn thể cán bộ, giảng viên, học sinh nhà trường.

4. Đề nghị:

Các Ông/ Bà trưởng, phó các khoa, phòng, ban thông báo cho cán bộ, giáo viên và học sinh của đơn vị mình biết và thực hiện nghiêm túc để buổi thi thành công tốt đẹp.


Tin Mới Nhất